Karpeev Sergey V.

doktor fiziko-matematicheskih nauk, professor Samarskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta imeni akademika S.P. Koroleva; veduschiy nauchnyy sotrudnik Instituta sistem obrabotki izobrazheniy RAN

Image Processing Systems Institute of the Russian Academy of Sciences, Samara State Aerospace University, Samara