Timchenko Vladimir Alexandrovich

d-r yurid. nauk, professor. Dolzhnost: zaveduyuschiy kafedroy ugolovnogo processa i kriminalistiki.

Nizhniy Novgorod law academy