Vanyan Kristina Dzhivanovna

and. yurid. nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Severo-Kavkazskiy federalnyy universitet. Filial: filial v g. Pyatigorske. Podrazdelenie: kafedra teorii i istorii gosudarstva i prava

North Caucasian Federal University. Branch: Pyatigorsk