Mamin Andrey Sergeevich

docent, kandidat yuridicheskih nauk kafedry administrativnogo i mezhdunarodnogo prava.

Law Institute of Belgorod state University