Terzi Nataly

k.e.n., docent.

Shevchenko State Universaty of Pridnestrovye