Orlova A. F.

k.e.n., docent bazovoy kafedry «Prikladnaya ekonomika»

Peoples’ Friendship University of Russia