Klebanov Lev R.

doktor yuridicheskih nauk, docent; professor kafedry ugolovnogo prava, ugolovnogo processa i kriminalistiki

RUDN University , Moscow, Russian Federation