Shurukhnov Vladimir Aleksandrovich

kan. yurid. nauk., docent, doktorant kafedry upravleniya organami rassledovaniya prestupleniy

Academy of management of Ministry of internal Affairs of Russia