Komarov Valery Valentinovich

docent kafedry deyatelnosti OVD v osobyh usloviyah

Moscow University of MIA Russia named after V. Ya. Kikot