Adigamova Guzel Zufarovna

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Ufimskiy yuridicheskiy institut MVD Rossii. Podrazdelenie: kafedra kriminalistiki.

Ufa Law Institute of MIA Russia