Radaykin Maxim

aspirant; Rossiyskaya gosudarstvennaya akademiya intellektualnoy sobstvennosti, (RGAIS); gorod Moskva