Makhnovskaya Ekaterina

aspirant, assistent kafedry Strategicheskogo i korporativnogo menedzhmenta Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plehanova. Dolzhnost: assistent.

society with limited liability"GFK Rus"