Illarionova Svetlana A.

aspirant FGBOU VPO «Moskovskiy gosudarstvennyy industrialnyy universitet» g. Moskva