Loginov Alexander V.

docent, kand. polit. nauk, docent kafedry vseobschey istorii, regionovedeniya i politologii

Mordovian state University named after N. P. Ogarev