Dzuba Sergey Fedorovich

kandidat ekonomicheskih nauk, dekan fakulteta ekonomiki i upravleniya.

Dubna International University