Karpukhin Anton Anatolevich

aspirant Instituta problem upravleniya im. V.A. Trapeznikova, RAN.