Smirnova Anastasia V.

aspirantka Moskovskogo gorodskogo universiteta Pravitelstva Moskvy. Dolzhnost: veduschiy specialist.

Property Department of Moscow