Zotova Karina Valerievna

kand. soc. nauk, docent. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Akademiya FSIN Rossii. Podrazdelenie: kafedra filosofii i istorii.

Academy of FPS Russia