Belyaev Valery P.

doktor yuridicheskih nauk, professor, professor kafedry teorii i istorii gosudarstva i prava

Southwest state university