Kuvaldin Valery Pavlovich

d-r yurid. nauk, professor, Zasluzhennyy yurist Rossiyskoy Federacii. Dolzhnost: professor.

Moscow University MIA Russia