Romanovskaya Nadezhda Viktorovna

adyunkt, kapitan policii.

Rostov law Institute of MIA Russia