Gabdullina Nelia Nailevna

aspirantka. Fakultet «inostrannyh yazykov i regionovedeniya»

Moscow State University named after M.V. Lomonosov