Ivonina Olga I.

doktor istoricheskih nauk, professor, professor kafedry vseobschey i otechestvennoy istorii

Novosibirsk State Pedagogical University , Novosibirsk, Russian Federation

ORCID: 0000-0002-1953-0517