Martynets Pavel Vladimirovich

aspirant kafedry mezhdunarodnogo chastnogo prava

Moscow State University of Law by the name of O. E. Kutafin (MSLA)