Zhavoronkova N.G.

d-r yurid. nauk, professor, zaveduyuschaya kafedroy ekologicheskogo i prirodoresursnogo prava

Moscow state law University named after O.E.Kutafin (MSAL)