Valeev Azamat H.

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: nachalnik kafedry kriminalistiki

Ufa Law Institute of the Russian Interior Ministry