Erofeev Philip Stanislavovich

aspirant. Mesto ucheby: Rossiyskiy ekonomicheskiy universitet imeni G.V. Plehanova. Podrazdelenie: kafedra grazhdanskogo prava i processa.

Russian University of Economics named after G.V.Plekhanov