Surtaeva Olga S.

kandidat ekonomicheskih nauk, docent kafedry Mezhdunarodnoy ekonomiki i upravleniya Instituta gosudarstvennoy ekonomiki i finansov

Siberian Federal University