Shavelkin Denis Sergeevich

assistent kafedry 101 «Proektirovanie i sertifikaciya aviacionnoy tehniki»

Moscow Aviation Institute (National Research University)