Ratushnyak Valentina Sergeevna

aspirant kafedry «Avtomatizaciya proizvodstvennyh processov». Specialnost VAK 05.13.06.

IrGUPS