Ratushnyak Victor S.

kandidat tehnicheskih nauk; docent kafedry SOD

Krasnoyarsk Institute of Railway Transport