Merkulov Mikhail M.

assistent kafedry grazhdanskogo prava

Rostov state economic University (RINH)