Novitskaya Lyudmila Yu.

docent Departamenta pravovogo regulirovaniya ekonomicheskoy deyatelnosti

Financial University under the Government of Russian Federation