Odincov S. V.

kand. yurid. nauk, docent kafedry grazhdanskogo prava i processa i mezhdunarodnogo chastnogo prava

the Law Institute of the RUDN University