Russkikh Tatyana Vladimirovna

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Udmurtskiy gosudarstvennyy universitet. Podrazdelenie: kafedra trudovogo prava i osnov pravovedeniya.

Udmurt state University