Avdeev Danila Alekseevich

student. Mesto ucheby: Vladimirskiy gosudarstvennyy universitet im. A.G. i N.G. Stoletovyh. Podrazdelenie: Yuridicheskiy institut

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs