Fetisov Alexander M.

kandidat pedagogicheskih nauk; docent kafedry specialnoy podgotovki i obespecheniya nacionalnoy bezopasnosti Instituta prava i nacionalnoy bezopasnosti

Institute of Law and National Security FSBEI HE “Tambov State University named after G.R. Derzhavin”