Malsagov Adam J.

soiskatel uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskih nauk, kafedra ekonomiki i predprinimatelstva

Russian State Social University