Babkin Sergey I.

aspirant. Sankt-Peterburgskiy gosudarstvennyy ekonomicheskiy universitet