Features of formation of sources of the Soviet law
( Pp. 155-157)

More about authors
Popadopulo Leonid Nikolaevich aspirant
Russian Academy of National economy and Public Administration. Branch: South-Russian Institute of Management
Abstract:
In this article describes features of formation of system of sources of law in the first years of establishment of Soviet government. The scientific novelty of the study is a systematic approach to the analysis of sources of law.. The relevance of the article is determined by the lack of research revealing the system properties of sources of law at the stage of the formation of the Soviet state in the scientific literature. To analyze the diversity of the sources of law in the period under review, the study used an anthropological approach. The author assesses the sources of law in the period under review, and conclusions about their system properties.
How to Cite:
Popadopulo L.N., (2017), FEATURES OF FORMATION OF SOURCES OF THE SOVIET LAW. Gaps in Russian Legislation, 6 => 155-157.
Reference list:
Bukov V.A. Ot rossiyskogo suda prisyazhnykh k proletarskomu pravosudiyu: u istokov totalitarizma. M.: Arkheograficheskiy tsentr, 1997. 451 s.
Zivs S.L. Istochniki prava. M.: Nauka, 1981. 240 s.
Lenin V.I. Polnoe sobranie sochineniy, 5-e izd. Tom 36. M.: Izdatel stvo politicheskoy literatury, - T. 36. 740 s.
Lunacharskiy A.V. Revolyutsiya i sud. Materialy Narodnogo komissariata yustitsii. M., 1918. Vyp. 2. C. 15-19.
Nakonechnaya T.V. Preemstvennost v razvitii sovetskogo prava / T.V. Nakonechnaya. Kiev:, 1987. 104 s.
Podvoyskiy N.I. Voennaya organizatsiya TSK RSDRP(b) i Voenno-revolyutsionnyy komitet v 1917 godu // Krasnaya letopis . 1923. № 6. S. 64-97.
Reysner M. A. Teoriya L.I. Petrazhitskogo, marksizm i sotsial naya ideologiya / M.A. Reysner. M.: Tip. T-va Obshchestvennaya pol za , 1908, 240 s.
Stuchka P.I. Narodnyy sud v voprosakh i otvetakh. M. - Pg., 1918, 60 s.
Stuchka P.I. Staryy i novyy sud. Materialy NKYU, vyp. II. M., 1918. 102 s.
Tokarev YU.S. Rol Sovetov v sudebnom stroitel stve (oktyabr 1917 iyun 1918 gg.) // Problemy gosudarstvennogo stroitel stva v pervye gody sovetskoy vlasti. L., 1973. S. 240 - 258.
Ushakov I.A. Sozdanie pervogo narodnogo suda v Petrograde // Sovetskoe gosudarstvo i pravo. 1957. № 1. S. 3-12.
SHatkovskaya T.V. Mesto obychnogo prava v regulirovanii zemel nykh otnosheniy v pervye gody sovetskoy vlasti (1917-1922 gg.) // YUrist -Pravoved . 2008. № 3. S. 87-92.
Dekrety Sovetskoy vlasti. T. 1. M.: Gosudarstvennoe izdatel stvo politicheskoy literatury, 1957. 627 s.
Keywords:
right, sources of law, Soviet law, the system of sources of law.


Related Articles

1. Theory and history of law and state; History of law and State teachings Pages: 8-10 Issue №4210
ABOUT THE STARTING ISSUE SCIENTIFIC KNOWLEDGE OF LAW
Right theory of law the beginning of the theory relationship act
Show more
7. Criminal law, Criminal enforcement law, Criminology Pages: 141-142 Issue №4088
General characteristics of the family and minors
crime minors right family society
Show more
9. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 106-110 Issue №9525
ON THE POLITICAL AND LEGAL IMPORTANCE OF DECLARATIONS
constitutional law constitutionalism the Constitution the history of constitutionalism right
Show more
5. Criminal; Criminal enforcement law Pages: 116-124 Issue №6543
SECURITY MEASURES: legislative regulation in Russia and abroad
right other measures of criminal-legal nature purpose of security measures socially dangerous person Russia
Show more
7. Criminal law and criminology; Criminal enforcement law Pages: 121-123 Issue №12615
RETURNING TO THE ISSUE OF RIGHTS AND LAWFUL INTERESTS OF CONVICTED PERSONS FROM AMONG FOREIGN CITIZENS, AND PERSONS WITH DISABILITIES
legal regulation right the legitimate interests of convicted foreign nationals
Show more
8. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 120-121 Issue №9479
ABOUT THE CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT FOR COLLISIONS PERMISSION BETWEEN THE RUSSIAN CONSTITUTION AND ACTS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
The Constitution right constitutionalism mechanism conflict
Show more
9. CIVIL LAW, HOUSING LAW, FAMILY LAW, INTERNATIONAL PRIVATE LAW Pages: 156-159 Issue №6841
THE LEGAL MECHANISM FOR PREVENTION AND ELIMINATION OF THE CONFLICT OF INTERESTS OF PARTICIPANTS OF CIVIL LEGAL RELATIONS IN CONNECTION WITH THE PRESENCE OF A MARRIAGE
right the law interest conflict affiliates
Show more
3. Theory and history of law and state; History of law and State teachings Pages: 142-143 Issue №10864
THE ESSENCE OF GENERAL-THEORETICAL LEGAL SCIENCE
science theory the state attitude right
Show more
3. Theory and history of law and state; History of law and State teachings Pages: 144-146 Issue №10864
AN INTEGRATIVE CONCEPT OF LEGAL CONSCIOUSNESS OF THE MODERN RUSSIAN LEGAL SCIENCE
the law problems theory the state understanding
Show more
4. Criminal; Criminal enforcement law Pages: 132-134 Issue №3636
The problems of prevention the crimes committed against minors
crime minors right family society
Show more