The formation of the Russian doctrine of international monetary law in the context world problems of transformation the international monetary and financial system
( Pp. 257-262)

More about authors
Galina V. Petrova Dr. Sci. (Law), Professor of the Department of Administrative and Financial Law, Professor of the Department of Constitutional and Administrative Law; Moscow University A.S. Griboedov (A.S. Griboedov Institute of International Law and Economics)
Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Russia; Moscow University. A.S. Griboedov (A.S. Griboedov Institute of International Law and Economics)
Moscow, Russian Federation;
Abstract:
In the modern world, international law and the internal regulation of the monetary and financial relations, caused by activation of the positions of States on the protection of national monetary and financial systems and financial markets in the conditions of counteraction to the world financial crises. Intensively developing globalization processes in the conditions of absence of the gold standard foster instability of the world monetary system, complicate the forms of interaction between States in the monetary sphere and determine the variety of international organizational-legal measures on formation of currency unions. Actuality of this theme is caused also by the fact that the instability of the world monetary system requires new legal measures to address currency problems that can be done through the expansion and improvement of the norms of the international monetary law. In this article the ways of formation of the Russian doctrine of international monetary rights are considered in the context of the implementation of the tasks of reforming the international monetary and financial system.
How to Cite:
Galina V.P., (2014), THE FORMATION OF THE RUSSIAN DOCTRINE OF INTERNATIONAL MONETARY LAW IN THE CONTEXT WORLD PROBLEMS OF TRANSFORMATION THE INTERNATIONAL MONETARY AND FINANCIAL SYSTEM. Gaps in Russian Legislation, 6 => 257-262.
Reference list:
Stat i Soglasheniya o Mezhdunarodnom Valyutnom Fonde. / Konsul tantPlyus.www/concultant- plus
Dogovor o sozdanii Evraziyskogo ekonomicheskogo soyuza (EAES) ot 29 maya 2014 goda www/concultant- plus
Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC. OJ L 390, 31.12.2004, p. 38-57 www/concultant- plus
Federal nyy zakon ot 10 dekabrya 2003 g. №173-FZ O valyutnom regulirovanii i valyutnom kontrole
Federal nyy zakon Rossiyskoy Federatsii ot 22 aprelya 1996 g. № 39-FZ O rynke tsennykh bumag ,
Zenkin I.V. Pravo VTO. Kurs lektsiy. M. akademiya vneshney torgovli. 2011.
Erpyleva N.YU. Mezhdunarodnoe bankovskoe pravo: Uchebnik. M.: Vysshaya shkola ekonomiki. 2012
Petrova G.V. Ustranenie probelov finansovogo prava na natsional nom i mezhdunarodnom urovne - uslovie obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti gosudarstv / Probely v rossiyskom zakonodatel stve № 6 2011
Petrova G.V. Konstitutsionnye osnovy finansovogo prava Rossii i problemy implementatsii mezhdunarodno-pravovykh norm o torgovle finansovymi uslugami prava Vsemirnoy Torgovoy Organizatsii (VTO) v rossiyskoe zakonodatel stvo / Biznes v zakone. № 6 2013
Petrova G.V. Mezhdunarodnoe finansovoe pravo. M. YUrayt 2015
SHumilov V.M. Pravo Vsemirnoy torgovoy organizatsii. M.:YUrayt 2012.
Keywords:
international currency right, reform of the international monetary Fund, foreign exchange regulation and foreign exchange control, management of external currency debt of the States, securitization of foreign currency liabilities, the conversion of foreign currency debts, principles of international monetary law.


Related Articles