Legal nature of TITLE interest institute
( Pp. 89-94)

More about authors
Ryzhik Andrey Vladimirovich Dr.Sci.(Law), Professor of the Department of Civil and Entrepreneurial Law, Moscow, Russia, Associate Professor, Department of Jurisprudence; Russian Academy of National Economy and Public Administration, Smolensk branch; Smolensk, Russia
Russian State Academy of Intellectual Property
Moscow, Russia Russian Academy of National Economy and Public Administration, Smolensk branch, Smolensk, Russia
Abstract:
This article analyzes the viewpoint of jurists on the institutional nature of property rights in Russia and foreign countries.
How to Cite:
Ryzhik A.V., (2014), LEGAL NATURE OF TITLE INTEREST INSTITUTE. Gaps in Russian Legislation, 5 => 89-94.
Reference list:
Tarkhov V.A., Rybakov V.A. Sobstvennost i pravo sobstvennosti. Izd. 2-e. M., 2002. S. 14-15.
Sklovskiy K.I. Sobstvennost v grazhdanskom prave. 5-e izd., pererab. M., 2011. S. 60.
Sklovskiy K.I. Sobstvennost v grazhdanskom prave. 5-e izd., pererab. M., 2011. S. 60.
Sklovskiy K.I. Sobstvennost v grazhdanskom prave. 5-e izd., pererab. M., 2011. S. 62-63.
Rubanik V.E. O svoeobrazii i unikal nosti russkoy traditsii prava sobstvennosti // Istoriya gosudarstva i prava. 2009. № 12. S. 21.
Bol shaya entsiklopediya: v 62 tomakh. T. 46. M., 2006. S. 247.
Bol shaya ekonomicheskaya entsiklopediya. M., 2007. S. 604.
Rumyantseva E.E. Novaya ekonomicheskaya entsiklopediya. 2-e izd. M., 2006. S. 557.
Borisov A.B. Bol shoy ekonomicheskiy slovar . Izd. 3-e, pererab. i dop. M.: Knizhnyy mir, 2010. S. 665.
Rayzberg B.A., Lozovskiy L.SH., Starodubtseva E.B. Sovremennyy ekonomicheskiy slovar . 6-e izd., pererab. i dop. M., 2008. S. 396.
Orekhov A.M. Intellektual naya sobstvennost : opyt sotsial no-filosofskogo i sotsial no-teoreticheskogo issledova-niya. Izd. 2-e, ispr. M., 2009. S. 9-10.
Tolstoy YU.K. Obshchie polozheniya o prave sobstvennosti. - V kN.: Grazhdanskoe pravo: Uchebnik: v 3 t. T. 1. 6-e izd., pererab. dop. / Otv. red. A.P. Sergeev, YU.K. Tolstoy. M., 2008. S. 405-406.
Upravlenie gosudarstvennoy sobstvennost yu: Uchebnik / Pod red. V.I. Koshkina. M., 2002. S. 39.
Osnovnoy zakon Federativnoy Respubliki Germanii. - V kn.: Konstitutsii zarubezhnykh gosudarstv: Uchebnoe posobie / Sost. V.V. Maklakov. 4-e izd., pererab. i dop. M., 2003. S. 106.
Deklaratsiya prav cheloveka i grazhdanina ot 26 avgusta 1789 g. - V kn.: Konstitutsii zarubezhnykh gosudarstv: Uchebnoe posobie / Sost. V.V. Maklakov. 4-e izd., pererab. i dop. M., 2003. S. 74.
Konstitutsiya Ital yanskoy Respubliki. - V kn.: Konstitutsii zarubezhnykh gosudarstv: Uchebnoe posobie / Sost. V.V. Maklakov. 4-e izd., pererab. i dop. M., 2003. S. 187.
Sm.: Petrazhitskiy L.I. Teoriya prava i gosudarstva v svyazi s teoriey nravstvennosti. SPb., 2000. S. 296-298.
Keywords:
the legal nature, institutionalization, property, interest, right, legislation, code.


Related Articles

THEORY AND HISTORY OF LAW Pages: 14-19 Issue №46133
Legal Support for Mentoring in Russia: Perspective and Retrospective View
legal science mentoring mentor mentored legislation
Show more
11. LEGAL SUPPORT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES Pages: 190-196 Issue №5902
THE RESOURCE SUPPLY CONTRACT IN THE RUSSIAN LEGISLATION
the contract energy the contract supplies of resources the content of the contract essential terms
Show more
4. Employment Law; Right to social security; Land law; Natural resource law; Environmental law; Pages: 163-164 Issue №4539
The new criminal legislation of the Russian Federation
legislation decriminalization of acts humanization of criminal responsibility fraud fine
Show more
3. Theory and history of law and state; History of law and State teachings Pages: 155-157 Issue №10864
Features of formation of sources of the Soviet law
right sources of law Soviet law the system of sources of law
Show more
4. CIVIL LAW; ENTREPRENEURIAL LAW; FAMILY LAW; INTERNATIONAL PRIVATE LAW Pages: 154-159 Issue №12435
Legal concept of “investment” through the prism of the concepts of “property”, “intellectual property”, “capital” etc
China China investment property the right of ownership
Show more
9. Judicial, prosecutorial, human rights and law enforcement activities Pages: 176-179 Issue №13916
About some features of professional self-realization of women employees in the internal affairs bodies of the Republic of Tajikistan
legislation employees women the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan internal affairs bodies
Show more
CRIMINAL LAW Pages: 215-220 Issue №24449
International Cooperation on Combating Corruption on the Example of International Standards for Anti-Corruption Activities
international cooperation corruption corruption-related crimes legislation anti-corruption
Show more
6. CRIMINAL LAW, CRIMINAL ENFORCEMENT LAW, V.P. REVIN"S SCIENTIFIC SCHOOL Pages: 131-135 Issue №2615
CRIMINAL POLICY OF LEGAL REGULATION AND COUNTERACTION OF THE ORGANIZATION OF ILLEGAL MIGRATION
analysis security citizenship legislation migration
Show more
7. Criminal law, Criminal enforcement law, Criminology Pages: 151-154 Issue №4088
Issues of struggle against illegal circulation of drugs
medication counterfeits health legislation
Show more
8. Judicial, prosecutorial, human rights and law enforcement activities Pages: 145-151 Issue №6252
Theoretical and legal aspects of the dispute under the law of the service on the services of the Interior
the bodies of internal Affairs service in bodies of internal Affairs employees of bodies of internal Affairs right service dispute
Show more