The general characteristic of the crimes in the sphere of computer information
(209-211)

More about authors
Pelevina Alla Valeryevna postgraduate student. Place of study: Russian University of Cooperation. Branch: Cheboksary branch. Department: criminal law and legal proceedings chair.
For read the full article, please, register or log in
Annotation:
The general characteristic of the computer crimes included in chapter 28 of the Criminal Code of Russian Federation is given in the presented article, as well as its place is defined in system of the criminal legislation and its objective and subjective signs are investigated.
How to Cite:
Pelevina A.V., (2015), THE GENERAL CHARACTERISTIC OF THE CRIMES IN THE SPHERE OF COMPUTER INFORMATION. Gaps in Russian legislation, 4: 209-211.
Reference list:
Vetrov N.I. Ugolovnoe pravo. Osobennaya chast: uchebnik dlya vuzov. YUNITI-DANA, Zakon i pravo, 2000. 415 s.
Kuznetsov A.P. Otvetstvennost za prestupleniya v sfere kompyuternoy informatsii: uchebno-prakticheskoe posobie, 2007. 127 s.
Kuznetsov A.P., Marshakova N.N., Parshin S.M. Prestupleniya v sfere kompyuternoy informatsii: uchebno-prakticheskoe posobie. Nizhniy Novgorod, 2007. 184 s.
Kuznetsov A.P. Glava VI. Prestupleniya v sfere kompyuternoy informatsii / Polnyy kurs ugolovnogo prava: V 5 t. / pod red. d.yu.n., prof., zasluzhennogo deyatelya nauki RF A.I. Korobeeva. T. IV: Prestupleniya protiv obshchestvennoy bezopasnosti. SPb.: Izdatelstvo R. Aslanova YUridicheskiy tsentr Press , 2008. 680 s.
Novoe ugolovnoe pravo Rossii. Osobennaya chast: Uchebnoe posobie / Borzenkov G.N., Borodin S.V., Volzhenkin B.V., Komissarov V.S., i dr.; Pod red.: Kuznetsova N.F. - M.: Zertsalo, TEIS, 1996. - 391 c.
Ugolovnoe pravo. Osobennaya chast: uchebnik / pod red. prof. V.N. Petrashova. M.: Izdatelstvo Prior, 1999. 544 s.
Rassledovanie nepravomernogo dostupa k kompyuternoy informatsii / pod red. M.G. SHurukhnova. M., 1999. 245 s.
Rossiyskoe ugolovnoe pravo: v 2 t. T.2. Osobennaya chast: uchebnik / pod red. L.V. Inogamovoy - KHegay, V.S. Komissarova, A.I. Raroga. 3-e izd. pererab. i dop. M.: Prospekt, 2010. 560 s.
Keywords:
computer information, computer crimes, the object of the crime, the objective side, the subject of the crime, the subjective side of the crime.