To a question of the mechanism of procedural and legal regulation
( Pp. 16-20)

More about authors
Agadzhanyan Anastasia Vladimirovna Position: senior lecturer. Department: theory and history of state and law chair.
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
In the submitted article the main approaches to definition of the concepts of the mechanism of legal regulation and the mechanism of procedural and legal regulation taking place in the theory of law and the state are stated. Their analysis allows the author to formulate own point of view on definition of a concept of the mechanism of procedural and legal regulation and its nature.
How to Cite:
Agadzhanyan A.V., (2019), TO A QUESTION OF THE MECHANISM OF PROCEDURAL AND LEGAL REGULATION. Gaps in Russian Legislation, 2: 16-20.
Reference list:
Alekseev S. S. Gosudarstvo i pravo: Uchebnik-konspekt, nachal nyy kurs / Pod red. L. A. Plekhanova. M., 1993.
Alekseev S.S. Mekhanizm pravovogo regulirovaniya v sotsialisticheskom gosudarstve. M., 1966.
Alekseev S.S. Teoriya prava. M., 1994.
Baranov A.P. Mekhanizm pravovogo regulirovaniya kak protsessual naya sistema // Istoriya gosudarstva i prava. 2011. № 8.
Bobylev A.I. Mekhanizm pravovogo vozdeystviya / Gosudarstvo i pravo. 1999. № 5.
Glushchenko O.P. Mesto i rol ugolovno-protsessual no-pravovogo regulirovaniya v teorii prava // Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii. 2016. № 2.
Gorshenev V.M. Sposoby i organizatsionnye formy pravovogo regulirovaniya v sotsialisticheskom obshchestve. M., 1972.
Ivanova M.A. Mekhanizm grazhdanskogo protsessual nogo regulirovaniya // Trudy Orenburgskogo instituta (filiala) MGYUA. 2016. № 28.
Kovaleva V.V. Aktual nye problemy rossiyskogo prava. 2008. № 2.
Komarov S.A. Obshchaya teoriya gosudarstva i prava v skhemakh i opredeleniyakh. M., 1996.
Luk yanova E. G. Mekhanizm protsessual nogo regulirovaniya i ego elementy // ZHurnal rossiyskogo prava. 2001. № 7.
Luk yanova E. G. Teoriya protsessual nogo prava. M., 2003.
Osipov M.YU. Mekhanizm pravovogo regulirovaniya i ego tipy // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. 2006. № 3.
Osipov M.YU. Pravovoe regulirovanie kak dinamicheskaya sistema // Pravo i politika. 2006. № 11.
Protasov V.N Osnovy obshchepravovoy protsessual noy teorii. M., 1991.
Protasov V.N. Protsessual nyy mekhanizm v pravovom regulirovanii sotsialisticheskikh obshchestvennykh otnosheniy // Sovetskoe gosudarstvo i pravo. 1983. № 3.
Rad ko T.N. Teoriya gosudarstva i prava. M., 2005.
Skachkov A.E. Mekhanizm pravovogo regulirovaniya kak teoretiko-pravovoy aspekt i vektor nauchnogo issledovaniya // Rossiyskiy zhurnal pravovykh issledovaniy. 2017. № 2.
Teoriya gosudarstva i prava: Uchebnik dlya vuzov / V.V. Lazarev, S.V. Lipen . M., 1998.
Tikhomirov YU.A. Kurs administrativnogo prava i protsessa. M., 1998.
CHerdantsev A.F. Teoriya gosudarstva i prava. M., 2003.