COUNTERACTION TO TERRORISM IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION: COMPARATIVE AND LEGAL ANALYSIS
( Pp. 117-119)

More about authors
Kanunnikova Natalya Gennadievna
North Caucasus Institute for Advanced Studies (branch) of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Nalchik, Russia
Abstract:
In the submitted article the comparative and legal analysis of mechanisms of counteraction to terrorism in the Russian Federation and the countries of the European Union is carried out. The author draws a conclusion that the serious value in counterterrorist activity is played by the counteraction mechanisms created within the international organizations as they allow to combine efforts of all states on the solution of a specific problem on the platform.
How to Cite:
Kanunnikova N.G., (2019), COUNTERACTION TO TERRORISM IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION: COMPARATIVE AND LEGAL ANALYSIS. Gaps in Russian Legislation, 1 => 117-119.
Reference list:
Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii: prinyata vsenarodnym golosovaniem 12 dekabrya 1993 g. (s uchetom popravok, vnesennykh Zakonami RF o popravkakh k Konstitutsii RF ot 30 dekabrya 2008 g. № 6-FKZ, ot 30.12.2008 № 7-FKZ, ot 05.02.2014 № 2-FKZ, ot 21.07.2014 № 11-FKZ) // Rossiyskaya gazeta. 1993. № 237. 25 dekabrya; SZ RF. 2014. № 31. St. 4398.
Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 13.06.1996 № 63-FZ (red. ot 12.11.2018) // SZ RF. 1996. № 25. St. 2954; 2018. № 47. St. 7141.
Federal nyy zakon ot 06.03.2006 № 35-FZ (red. ot 18.04.2018) O protivodeystvii terrorizmu : SZ RF. 2006. № 11. St. 1146; 2018. № 17. St. 2431.
Federal nyy zakon ot 07.08.2001 № 115-FZ (red. ot 23.04.2018) O protivodeystvii legalizatsii (otmyvaniyu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i finansirovaniyu terrorizma : SZ RF. 2001. № 33 (chast I). St. 3418; 2018. № 18. St. 2560.
Kontseptsiya protivodeystviya terrorizmu v Rossiyskoy Federatsii (utv. Prezidentom RF 05.10.2009) // Rossiyskaya gazeta. № 198. 20.10.2009.
Deklaratsiya o merakh po likvidatsii mezhdunarodnogo terrorizma (prinyata 09.12.1994 Rezolyutsiey 49/60 na 84-om plenarnom zasedanii General noy Assamblei OON) // Deystvuyushchee mezhdunarodnoe pravo. T. 3. M.: Moskovskiy nezavisimyy institut mezhdunarodnogo prava, 1997. S. 90 - 94.
Konventsiya Soveta Evropy o preduprezhdenii terrorizm (CETS N 196) rus., angl. (Zaklyuchena v g. Varshave 16.05.2005) (s izm. ot 22.10.2015) // SZ RF. 2009. № 20. St. 2393.
Deklaratsiya Evropeyskogo soyuza o bor be s terrorizmom (Bryussel , 25 marta 2004 g.) // http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7906-2004-INIT/en/pdf (data obrashcheniya: 10.12.2018).
Kontrterroristicheskaya strategiya Evropeyskogo soyuza // https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/eu-strategy/ (data obrashcheniya: 10.12.2018).
Koordinator po bor be s terrorizmom v Evropeyskom soyuze // https://www.consilium.europa.eu/en/ policies/fight-against-terrorism/counter-terrorism-coordinator/ (data obrashcheniya: 10.12.2018).
Ofitsial nyy sayt Evropola. URL: https://www.europol.europa.eu/ (data obr.: 10.12.2018).
Evropeyskiy kontrterroristicheskiy tsentr // https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc (data obr.: 10.12.2018).