THE ROLE OF MASS MEDIA IN COUNTERING YOUTH EXTREMISM AND TERRORISM
( Pp. 158-160)

More about authors
Dadova Zalina Ismelovna Candidate of Philology sciences, Associate professor of the state, civil and law disciplines department
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The article discusses the ways and methods of using mass media as a way to prevent youth involvement in extremist and terrorist organizations. The media have a special place in countering extremism and terrorism. The role of the media as the most powerful means of influencing a wide audience is analyzed. The author notes that the media can play both positive and negative roles. The article presents ways to optimize anti-extremist and anti-terrorism education in this area. The positive role of media actions regulation at the state level is noted. It is also proposed to adjust the content, methods and ways of presenting the material, depending on the issue relevance of combating extremism and terrorism for a particular region.
How to Cite:
Dadova Z.I., (2019), THE ROLE OF MASS MEDIA IN COUNTERING YOUTH EXTREMISM AND TERRORISM. Gaps in Russian Legislation, 2: 158-160.
Reference list:
Buraeva L.A. O nekotorykh aspektakh ispol zovaniya sotsial nykh setey terroristicheskimi i ekstremistskimi organizatsiyami // Izvestiya Kabardino-Balkarskogo nauchnogo tsentra RAN. 2014. № 5 (61). S.28-32.
Buraeva L.A. Terrorizm i elektronnye media // Novoe slovo v nauke: perspektivy razvitiya. 2016. № 2 (8). - S. 283-284.
Dadova Z.I. Profilaktika ekstremizma v molodyezhnoy srede na primere Kabardino-Balkarskoy Respubliki // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. 2014. №14. S.124-126.
Dadova Z.I. Ekstremizm nesovershennoletnikh kak aktual naya problema // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. 2014. №11. S.161-163.
Kurashinova A.KH. Dukhovnyy vakuum kak predposylka kriminalizatsii obshchestva // Probely v rossiyskom zakonodatel stve. - M.: Izdatel skiy dom YUr-VAK 2017. №3. S.117-119.