Social entrepreneurship: issues of legal regulation
( Pp. 40-45)

More about authors
Shpinev Yury S. Cand.Sci.(Law), Senior researcher, business and corporate law sector
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
Social entrepreneurship, as an established concept, has entered economic life relatively recently. At the same time, this concept has already been reflected in the current legislation. The author analyzes the current legislation on social investment. On the basis of the study, a list of persons who, from the point of view of the state, belong to the least protected is identified and a comparison is made with respect to persons subject to social protection during the USSR. The most acute contradictions of social entrepreneurship are identified. The most acute problem of social entrepreneurship is the lack of funding. The article attempts to classify investments in social entrepreneurship by the ratio of the expected economic benefit and the socially directed effect from traditional investments to charity. The paper notes that the main areas of financial support for social entrepreneurship in Russia can be such well-established financial institutions in developed countries as crowdfunding, social and green bonds, and meson financing. Another important issue related to social entrepreneurship, according to the author, is the place of non-profit organizations in the system of social entrepreneurship. This issue is particularly relevant now, since the current Russian legislation defines social entrepreneurship as commercial enterprises. In conclusion, it is concluded that despite the fact that the trends of social entrepreneurship in recent decades have appeared in developed Western countries, our country has its own rich experience in solving social problems, which can and should be used in the new socio-economic conditions.
How to Cite:
Shpinev Y.S., (2021), SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: ISSUES OF LEGAL REGULATION. Gaps in Russian Legislation, 1: 40-45. DOI: 10.33693/2072-3164-2021-14-1-040-045
Reference list:
Bataeva B. S., Vavilina A. V. Zarubezhnaya praktika razvitiya sotsial no otvetstvennykh investitsiy // Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya Ekonomika. Upravlenie. Pravo . 2016. № 1. S. 15-23. DOI: https://doi.org/10.18500/1994-2540-2016-16-1-15-23.
Battakhov P. P. Ponyatiya i osobennosti sotsial nogo predprinimatel stva // Modern Science. 2020. № 2-2. S. 113 - 119.
Battakhov P. P. Pravovye aspekty sotsial nogo predprinimatel stva v Rossiyskoy Federatsii // Tendentsii razvitiya nauki i obrazovaniya. 2020. № 68-7. S. 6-11. DOI: 10.18411/lj-12-2020-268.
Vostrikova E. O., Meshkova A. P. ESG-kriterii v investirovanii: zarubezhnyy i otechestvennyy opyt // Finansovyy zhurnal. 2020. T. 12. № 4. S. 117-129. DOI: 10.31107/ 2075-1990-2020-4-117-129.
Zankovskiy S. S. Sotsial noe predprinimatel stvo kak institut predprinimatel skogo prava // Modern Science. 2020. № 12-1. S. 260-265.
Zankovskiy S. S. Pravovye aspekty kontseptual noy modeli sotsial nogo predprinimatel stva // Modern Science. 2020. № 11-1. S. 85-86.
Ivanova N.V. Sotsial noe investirovanie: obzor zarubezhnykh praktik // Grazhdanskoe obshchestvo v Rossii i za rubezhom. 2013. №3. S. 31-36.
Lagun I. V., Bogatyrev S. V. Podderzhka sotsial nogo predprinimatel stva: luchshie praktiki v Rossii i v mire // Vestnik RUDN. Seriya: Gosudarstvennoe i munitsipal noe upravlenie. 2018. № 5 (2). S. 207 - 2015. DOI: 10.22363/2312-8313-2018-5-2-207-215.
L vova N. A. Otvetstvennye investitsii: teoriya, praktika, perspektivy dlya Rossiyskoy Federatsii // Nauchnyy zhurnal NIU ITMO. Seriya Ekonomika i ekologicheskiy menedzhment . 2019. № 3. S. 56-.
Netesova M. S. K voprosu o pravovoy prirode sotsial nogo predprinimatel stva // Probely v rossiyskom zakonodatel stve. 2020. № 6. S. 68-73. DOI: 10.33693/2072-3164-2020-13-6-68-73
Netesova M. S. O razvitii zakonodatel stva v sfere sotsial nogo predprinimatel stva // Modern Science. 2019. № 9 - 2. S. 115 - 120.
Popov E. V., Veretennikova A. YU., Kozinskaya K. M. Finansovye instrumenty razvitiya sotsial nogo predprinimatel stva // Ekonomicheskie i sotsial nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz. 2019 T. 12. № 5. S. 91-108. DOI: 10.15838/esc.2019.5.65.6.
Rayzberg B.A., Lozovskiy L.SH., Starodubtseva E.B. Sovremennyy ekonomicheskiy slovar . 6-izd. M.: INFRA-M, 2011.
Keywords:
social entrepreneurship, investment, socially transformative investment, impact investment, social investment.