FOREIGN EXPERIENCE OF STRUCTURAL TRANSFORMATIONS (ON THE EXAMPLE OF ECONOMY OF THE EU) AND ITS ADAPTATION TO THE RUSSIAN CONDITIONS
( Pp. 257-260)

More about authors
Komarov Vyacheslav Yu. kandidat ekonomicheskih nauk, docent kafedry ekonomicheskoy teorii i aktualnyh problem ekonomiki
National Institute of Business
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The article considers the main directions of structural changes that have occurred in the EU economy in the last 15 years. Based on the analysis of statistical data revealed a well-established trend of redistribution of resources between sectors of the EU economy towards the further domination of the tertiary sector. The article attempts to the question of adaptation of international experience of structural reforms to the Russian reality.
How to Cite:
Komarov V.Y., (2015), FOREIGN EXPERIENCE OF STRUCTURAL TRANSFORMATIONS (ON THE EXAMPLE OF ECONOMY OF THE EU) AND ITS ADAPTATION TO THE RUSSIAN CONDITIONS. Business in Law, 6: 257-260.
Reference list:
Alekseev A.N. Restrukturizatsiya v otraslyakh promyshlennosti: krossnatsional noe issledovanie Tekst / A.N. Alekseev // European Social Science Journal. - 2014. - № 9-3 (48). - S. 256-264.
Mysachenko V.I. Tekhnologicheskie innovatsii i strukturnaya perestroyka otechestvennoy promyshlennosti Tekst / V.I. Mysachenko// Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2008. - № 315. - S. 176-180.
Mysachenko V.I. Kak rasti Sprosi u menya Konkurentosposobnost i restrukturizatsiya promyshlennykh predpriyatiy Tekst / V. I. Mysachenko // Rossiyskoe predprinimatel stvo.- 2008. - № 7-2. - S.120-124.
Mysachenko V.I. Metody i instrumenty gosudarstvennogo regulirovaniya strukturnykh preobrazovaniy promyshlennosti Tekst / V.I. Mysachenko //Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2009.- № 323. - S. 268-272.
Mysachenko V.I., Staurin G.N. Stimulirovanie innovatsionnoy aktivnosti mashinostroitel nykh predpriyatiy Tekst / V. I. Mysachenko, G.N.Staurin // Biznes v zakone. - 2013. - №2. - S. 223-226.
Reshetov K.YU. Sovershenstvovanie metodologii obespecheniya konkurentosposobnosti rossiyskikh innovatsionnykh predprinimatel skikh struktur: Monografiya Tekst / K.YU.Reshetov. - M.: Agentstvo pechati Nauka i obrazovanie ,. - 2014. - 272 s.
Reshetov K.YU. Razvitie metodologii obespecheniya konkurentosposobnosti innovatsionnogo predprinimatel stva: Monografiya Tekst / K.YU.Reshetov. - M.: Agentstvo pechati Nauka i obrazovanie .- 2015. - 292 s.
EU Structural Change 2015 // European Commission. - 2015.
Keywords:
foreign experience, structural transformation, structural changes, restructuring, competitiveness, adaptation, post-industrialization, the tertiary sector, industry.