Komarov Vyacheslav Yu.

kandidat ekonomicheskih nauk, docent kafedry ekonomicheskoy teorii i aktualnyh problem ekonomiki

National Institute of Business