Formation of scientific-educational-industrial complex by innovation-oriented industrial reproduction process
( Pp. 193-196)

More about authors
Gerasina Yuliya A. doktor ekonomicheskih nauk, docent, professor
Moscow humanitarian-economic University Malishev Evgeniy V. soiskatel
Moscow State Industrial University (MSIU)
Abstract:
The article discusses the mechanism of formation and development of scientific-educational-industrial complex in the system of innovation-oriented industrial reproduction process with the help of the interaction of the guiding and regulating impact of state and private initiative in the form of state-private partnership with the addition of this formation by institute of social control
How to Cite:
Gerasina Y.A., Malishev E.V., (2014), FORMATION OF SCIENTIFIC-EDUCATIONAL-INDUSTRIAL COMPLEX BY INNOVATION-ORIENTED INDUSTRIAL REPRODUCTION PROCESS. Business in Law, 6 => 193-196.
Reference list:
Stolyarov N.S. Finansovyy kontrol v sisteme strategicheskogo upravleniya sotsial no-ekonomicheskim razvitiem Rossii (teoriya i praktika). - M.: Soyuz, 2006.
Gureeva M.A. Ekonomicheskaya bezopasnost sistemy mnogourovnevogo obshchestvennogo vosproizvodstva v period global nykh transformatsionnykh protsessov. - M.: ITK Dashkov i Ko , 2010.
Deryabina M. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: teoriya i praktika//Voprosy ekonomiki. - 2008, - №8
Barinova V. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo kak mekhanizm innovatsionnogo razvitiya Rossii // Vestnik instituta ekonomiki RAN. - 2009/
Gerasina YU.A., Protas D.V. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v ego korporativnoy modifikatsii kak organizatsionnaya forma upravleniya vosproizvodstvennym protsessom // Nauchno-analiticheskiy zhurnal Aktual nye problemy sotsial no-ekonomicheskogo razvitiya Rossii . - 2010. - № 3.
Larionov I.K. Strategiya sotsial nogo upravleniya. - M.: ITK Dashkov i Ko , 2008.
Larionov I.K., Gerasina O.N. i dr. Mnogourovnevaya ekonomika i upravlenie proizvodstvom /Pod. red. prof. Larionova I.K. i prof. Gerasinoy O.N. - M.: ITK Dashkov i K0 , 2013.
Gerasina YU. A., Malyshev E. V., Paliy V. F. Innovatsionnaya transformatsiya industrial nogo vosproizvodstvennogo protsessa v usloviyakh perekhoda obshchestva k informatsionnoy stadii razvitiya // Biznes v zakone №6, 2012, s. 250-252
Keywords:
scientific-educational-production complex, industrial reproduction process, the Institute for public-private partnerships, social reproduction, scientific and technical progress, innovation.


Related Articles

1. NATIONAL ECONOMY AND MANAGEMENT 08.00.05 Pages: 18-22 Issue №18348
Basic trends and problems of technological development of the Russian industry
technological development innovation industry mechanical engineering competitiveness
Show more
13. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 176-179 Issue №2490
The concept of management of production development in the conditions of uncertainty and risk
risk uncertainty innovation
Show more
FINANCE, CASH CIRCULATION AND CREDIT, ACCOUNTING AND ANALYSIS Pages: 192-193 Issue №2286
Assessment of efficiency of tax incentives innovative economy in Russia
innovation investment mechanism tax incentives economy
Show more
13. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 193-197 Issue №2490
Diversification as a tool for business development in conditions of market stagnation
stagnation entrepreneurship economic development innovation import substitution
Show more
10. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 214-216 Issue №3231
Innovative approaches to the development of trade marketing in the retail segment of the mobile communication
innovation marketing retail trade cellular
Show more
14. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 201-203 Issue №4641
MANAGEMENT PROCESS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS` INFLOW IN INNOVATION SPHERE IN THE ASPECT OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM`S DEVELOPMENT
control of the inflow of direct foreign investments innovation national innovation system
Show more
14. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 197-200 Issue №4641
Management model of the organization of innovative activity at the industrial enterprise
innovation innovation innovative development management
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 202-205 Issue №10779
THE NEED AND CRITERIA SYSTEM TYPOLOGY OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE CORPORATION
innovative potential of the enterprise Corporation innovation typological criteria
Show more
16. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 201-207 Issue №4029
THE CHOICE OF DIRECTIONS OF MANAGEMENT FOR CRISIS ENTERPRISE’S INNOVATIVE POTENTIAL
innovation potential innovation crisis management crisis company bankruptcy
Show more
OTHER Pages: 189-193 Issue №11394
THE FINANCIAL SITUATION IN RUSSIA: FORECASTS AND PROSPECTS
the Russian economy innovation the financial crisis the forecast of socio-economic development budget
Show more