Formation of scientific-educational-industrial complex by innovation-oriented industrial reproduction process
( Pp. 193-196)

More about authors
Gerasina Yulia A. doktor ekonomicheskih nauk, docent
Moscow state university of instrument engineering and computer science, institute of management and economics Malishev Evgeniy V. soiskatel
Moscow State Industrial University (MSIU)
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The article discusses the mechanism of formation and development of scientific-educational-industrial complex in the system of innovation-oriented industrial reproduction process with the help of the interaction of the guiding and regulating impact of state and private initiative in the form of state-private partnership with the addition of this formation by institute of social control
How to Cite:
Gerasina Y.A., Malishev E.V., (2014), FORMATION OF SCIENTIFIC-EDUCATIONAL-INDUSTRIAL COMPLEX BY INNOVATION-ORIENTED INDUSTRIAL REPRODUCTION PROCESS. Business in Law, 6: 193-196.
Reference list:
Stolyarov N.S. Finansovyy kontrol v sisteme strategicheskogo upravleniya sotsial no-ekonomicheskim razvitiem Rossii (teoriya i praktika). - M.: Soyuz, 2006.
Gureeva M.A. Ekonomicheskaya bezopasnost sistemy mnogourovnevogo obshchestvennogo vosproizvodstva v period global nykh transformatsionnykh protsessov. - M.: ITK Dashkov i Ko , 2010.
Deryabina M. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: teoriya i praktika//Voprosy ekonomiki. - 2008, - №8
Barinova V. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo kak mekhanizm innovatsionnogo razvitiya Rossii // Vestnik instituta ekonomiki RAN. - 2009/
Gerasina YU.A., Protas D.V. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v ego korporativnoy modifikatsii kak organizatsionnaya forma upravleniya vosproizvodstvennym protsessom // Nauchno-analiticheskiy zhurnal Aktual nye problemy sotsial no-ekonomicheskogo razvitiya Rossii . - 2010. - № 3.
Larionov I.K. Strategiya sotsial nogo upravleniya. - M.: ITK Dashkov i Ko , 2008.
Larionov I.K., Gerasina O.N. i dr. Mnogourovnevaya ekonomika i upravlenie proizvodstvom /Pod. red. prof. Larionova I.K. i prof. Gerasinoy O.N. - M.: ITK Dashkov i K0 , 2013.
Gerasina YU. A., Malyshev E. V., Paliy V. F. Innovatsionnaya transformatsiya industrial nogo vosproizvodstvennogo protsessa v usloviyakh perekhoda obshchestva k informatsionnoy stadii razvitiya // Biznes v zakone №6, 2012, s. 250-252
Keywords:
scientific-educational-production complex, industrial reproduction process, the Institute for public-private partnerships, social reproduction, scientific and technical progress, innovation.